Brzmi ciekawie!

Darmowa energia elektryczna ze słońca.

Fotowoltaika to tak naprawdę proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowej energii słonecznej. W chwili obecnej fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie, z kwartału na kwartał, z miesiąca na miesiąc. I nic w tym dziwnego bo słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie.

Co, jak, dlaczego?

Jak działa fotowoltaika?

Najbardziej rozpoznawalnym i zarazem podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które połączone w moduły fotowoltaiczne mogą wytwarzać większą ilość energii. W ogniwach energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały.

Ogniwa zbudowane z krzemu przewodzą ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych m.in. w postaci temperatury lub promieniowania słonecznego.

Ogniwa z elementami dodatkowymi tworzą panele fotowoltaiczne, które w uproszczeniu połączone są z falownikiem. Panele mogą być montowane na dachach budynków o różnym, poszyciu dachowym, a także na gruncie. W obu przypadkach potrzebne są specjalistyczne elementy konstrukcyjne.

Ale jak?

Ale jak prąd pojawia się w naszych gniazdkach?

Prąd powstały w panelach fotowoltaicznych zostaje przekazany do falownika, który zamienia go z z prądu stałego na prąd zmienny, taki który mamy w naszych gniazdkach w domu. Poza tym, falownik kontroluje pracę naszej mikroelektrowni, co tak naprawdę oznacza dopasowywanie parametrów generowanego prądu do parametrów domowej sieci, oraz dodatkowo ulega on wyłączeniu w momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii.

Monitoruje także wszelkie parametry, które mogą być dla nas użyteczne do analizy działania fotowoltaiki.

Za dużo?

A co z nadprodukcją energii?

Bardzo ważnym elementem jest licznik dwukierunkowy, który dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej.

Po co to robi? Otóż gdy energia wytworzona przez naszą mikroelektrownię będzie zbyt duża w stosunku do naszego zapotrzebowania to nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, my zaś będziemy mogli odebrać 70-80% wyprodukowanej przez nas energii w momencie gdy będziemy mieli jej niedobór. Pamiętajmy iż będziemy na to mieli 365 dni, a jest to związane z systemem rozliczania produkowanej energii dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny.

W woli wyjaśnienia, dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp będziemy mogli odebrać 80% nadprodukowanej energii, w przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp odbierzemy 70% energii. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostanie wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

5
4

Cechy dobrego produktu

Świadomy wybór wykonawców

  • normy, certyfikaty, gwarancje- czy wybrane elementy spełniają normy, posiadają certyfikaty, na co i na jaki okres udzielana jest gwarancja, bo mamy ich wiele, np. gwarancja montażowa, produktowa paneli, sprawnościowa paneli, produktowa falownika, gwarancja na konstrukcję itp.
  • na listę Tier 1 i czy proponowany producent paneli na niej widnieje?
  • miejsce montażu instalacji- dach, a może jednak grunt?
  • bezpieczeństwo, czyli ochronę przepięciową, przeciwporażeniową, odgromową
  • czy wykonawca przygotował projekt, wykonał dokumentację powykonawczą, przygotował zgłoszenie do dostawcy energii na wymianę licznika na dwukierunkowy, czy pomógł w przygotowaniu wniosku na dotację „Mój prąd”?

Najlepsi z najlepszych

Wybrani producenci paneli

Najlepsi z najlepszych

Wybrani producenci falowników