pompa1
pompa2

Pompa ciepła

to urządzenie grzewcze, które jednak nie „produkuje” energii. Do jej działania nie potrzebny jest też proces spalania, a więc nie ma spalin, popiołu, kurzu i innych efektów ubocznych. Pompy ciepła w pełni wykorzystują energię zgromadzoną w środowisku naturalnym, która drzemie w pokładach wody, gruntu a nawet powietrza.

Jak działa pompa ciepła?

Co więcej korzystanie z tych zasobów jest wyjątkowo korzystne dla naszego domu, bo oprócz wspomnianych już korzyściach ekologicznych, nie potrzebujemy również kotłowni, składu opału ani całej infrastruktury związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem tradycyjnych paliw.

Pompa ciepła, dzięki wykorzystaniu odpowiednich procesów termodynamicznych, jest w stanie przetworzyć energię pierwotną i dostarczyć ją do naszej instalacji grzewczej zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. W tym procesie wykorzystuje się dodatkowo zasilanie, najczęściej prądem elektrycznym. Zatem korzystamy z darmowej energii z gruntu, wody lub powietrza, a płacimy jedynie za jej transport (rachunki za prąd).
Pompa ciepła dostarcza do naszego domu wodę o temperaturze 55°, co oznacza niemal idealne dopasowanie do instalacji niskotemperaturowych, jak ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, sufitowe).

Sposoby pozyskiwania ciepła

Poziomy wymiennik gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie przez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest układana na głębokości 1,5-2 m pod powierzchnią gruntu. Jej długość zależy od wielkości domu, mocy pompy ciepła i lokalnych warunków gruntowych.
Zalety:
 • Niższy koszt wykonania w porównaniu z pionowym wymiennikiem gruntowym
 • Efektywna wymiana ciepła przez kolektor gruntowy
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie aktywne i pasywne)

Pionowy wymiennik gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w głębszych warstwach gruntu. Sondy znajdują się w jednym lub kilku otworach w gruncie o głębokości do 200 m. Długość wymiennika pionowego zależy od wielkości budynku, mocy instalacji wewnętrznych oraz warunków otoczenia.
Zalety:
 • Mała powierzchnia montażowa
 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Stałe warunki przez cały rok
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne i aktywne)

Podziemne wody gruntowe

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną z wód podziemnych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie. Pobierana woda przetłaczana jest do wymiennika pośredniego, gdzie energia jest odzyskiwana i woda jest z powrotem odprowadzana pod ziemię. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku dużych pokładów wód podziemnych.
Zalety:
 • Stabilna i najwyższa spośród innych źródeł temperatura przez cały rok
 • Minimalny wpływ na działkę oraz temperaturę wód podziemnych
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne i aktywne)

Powietrze

W przypadku powietrznej pompy ciepła nie trzeba wykonywać odwiertów, czy też przekopywać ogrodu. Energię słoneczną pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Powietrzna pompa ciepła może być wykorzystana podczas modernizacji istniejącego systemu grzewczego.
Zalety:
 • Niższy koszt inwestycyjny
 • Bez wpływu na zagospodarowanie działki
 • Niezależność od wielkości działki
 • Idealna podczas modernizacji

Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy NowaTermia, która jest dystrybutorem pomp ciepła marki Thermia oraz Aermec na terenie Polski.