Subwencje na OZE: Dla kogo?

Zgodnie z planami, budżet na wsparcie inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach rolnych wynosi aż 1,263 miliarda złotych! To ogromna suma, która ma za zadanie wspomóc rolników w wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań energetycznych. W ramach programu wsparcia istnieje możliwość finansowania instalacji biogazowych, fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków.

Subwencje na OZE są udzielane na podstawie zużycia prądu przez gospodarstwo. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 1,5 miliona złotych dla biogazowni rolniczych oraz 200 tysięcy złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych. Wnioski o subwencje można składać od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z sekcjami artykułu, gdzie przedstawimy szczegóły dotyczące dostępnych subwencji na OZE, kryteriów i warunków, a także procedury składania wniosków. Dowiedz się, jak skorzystać z wsparcia finansowego na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii i przyczynij się do ochrony środowiska oraz oszczędności energetycznych w rolnictwie.

Budowa biogazowni rolniczej – Obszar A

Jednym z obszarów objętych programem wsparcia na inwestycje OZE w gospodarstwach rolnych jest budowa biogazowni rolniczej. Ta forma OZE cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na swoje liczne korzyści. Dzięki biogazowi można produkować energię elektryczną oraz cieplną, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W ramach programu wsparcia, gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę biogazowni. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln złotych, co stanowi istotną pomoc finansową w realizacji takiej inwestycji.

Warto jednak zauważyć, że program wsparcia dotyczy tylko nowo budowanych biogazowni rolniczych. Biogazownie, które są już istniejące, nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach tego programu.

Aby móc skorzystać z wsparcia dla budowy biogazowni, gospodarstwo musi spełniać określone kryteria dotyczące mocy urządzeń wytwarzających energię elektryczną oraz całkowitej mocy urządzeń wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych.

Wnioski o dofinansowanie w obszarze A, czyli dla budowy biogazowni rolniczych, można składać od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku.

Jeśli masz pytania dotyczące budowy biogazowni rolniczej lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w inwestycji w biogazownię i korzystać z dostępnego wsparcia finansowego.

wsparcie na biogazownie rolnicze

Mikroinstalacje fotowoltaiczne – Obszar B

Program wsparcia OZE obejmuje również dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Maksymalne wsparcie wynosi 200 tys. złotych. Inwestycje w tej dziedzinie mogą obejmować produkcję zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Ponadto, wsparciem objęte są również instalacje towarzyszące fotowoltaice, takie jak magazyny energii czy pompy ciepła. Dzięki tym inwestycjom można zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstw rolnych oraz zredukować emisję CO2.

wsparcie na fotowoltaikę

W ramach obszaru B programu wsparcia OZE, mikroinstalacje fotowoltaiczne stwarzają szanse na nie tylko oszczędność na rachunkach za prąd, ale również na uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych związanych z produkcją nadwyżkowej energii elektrycznej. Wnioskodawcy mogą również korzystać z instalacji towarzyszących OZE, które poprawiają efektywność energetyczną i zwiększają niezależność energetyczną gospodarstwa rolnego.

Maksymalne dofinansowanie Inwestycje objęte wsparciem
200 000 złotych Mikroinstalacje fotowoltaiczne
Instalacje towarzyszące OZE (magazyny energii, pompy ciepła)

Wnioski o dofinansowanie w obszarze B można składać od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku. Dzięki wsparciu na mikroinstalacje fotowoltaiczne, gospodarstwa rolne mogą inwestować w technologie odnawialne, przyczyniając się do ochrony środowiska i tworząc potencjał dla zrównoważonego rozwoju.

Poprawa efektywności energetycznej – Obszar C

Program wsparcia obejmuje także możliwość uzyskania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 200 tys. złotych. Inwestycje objęte tym obszarem dotyczą termomodernizacji budynków, takich jak docieplenie ścian, dachu, podłóg, zakup energooszczędnego oświetlenia i innych rozwiązań wspomagających oszczędność energii.

W ramach programu wsparcia na termomodernizację, beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej swoich budynków gospodarstw rolnych. Dzięki termomodernizacji, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i domowy budżet. Inwestycje objęte tym obszarem obejmują m.in. termomodernizację ścian, dachu i podłóg, modernizację systemu grzewczego oraz zakup energooszczędnego oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej ma duże znaczenie w kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

Wnioski o dofinansowanie w obszarze C można składać od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku.

Warunki dostępu do programu

Program subwencji OZE zapewnia wsparcie finansowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą, a także dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Aby móc skorzystać z programu, istnieją określone warunki udziału:

  1. Posiadanie jednolitej płatności obszarowej lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
  2. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa
  3. Realizacja inwestycji na nieruchomościach będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego wnioskodawcy

Ważne jest, aby spełnić te warunki przed złożeniem wniosku o subwencje OZE. Dzięki temu będziesz kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego na inwestycje związane z OZE.

warunki dostępu do programu OZE

Kto może ubiegać się o subwencje OZE? Warunki udziału w programie Beneficjenci subwencji OZE
Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą Posiadanie jednolitej płatności obszarowej lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej Gospodarstwa rolnicze, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Uczestnictwo w szkoleniu z efektywności energetycznej gospodarstwa
Realizacja inwestycji na nieruchomościach własnością lub użytkowanych wieczysto wnioskodawcy

Poziom dofinansowania

Program subwencji OZE przewiduje atrakcyjny poziom dofinansowania, który wynosi aż do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jest to istotne wsparcie finansowe, które znacząco redukuje koszty inwestycji i sprawia, że inwestowanie w odnawialne źródła energii staje się jeszcze bardziej opłacalne dla rolników i właścicieli gospodarstw rolnych.

Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów, co oznacza, że beneficjent otrzymuje zwrot pewnej sumy pieniędzy po zrealizowaniu inwestycji. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga przedpłacania pełnego kosztu inwestycji, co może być obciążeniem dla wielu gospodarstw rolnych.

W ramach programu subwencji OZE, maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą 1,5 mln złotych dla biogazowni rolniczych oraz 200 tys. złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych.

Jednak istnieje możliwość łączenia dofinansowania z różnych obszarów, co oznacza, że beneficjenci programu mogą skorzystać z finansowego wspomagania w większym zakresie. Niezależnie od tego, maksymalna łączna kwota dotacji wynosi 1,7 mln złotych. Ta elastyczność pozwala na jeszcze szersze zastosowanie środków finansowych i realizację większych inwestycji w odnawialne źródła energii.

wysokość dofinansowania OZE

Podsumowując, wysokość dofinansowania OZE w ramach programu subwencji jest atrakcyjna i stanowi znaczące wsparcie finansowe dla rolników i właścicieli gospodarstw rolnych. Dzięki temu programowi, inwestycje w biogazownie, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków stają się bardziej dostępne i opłacalne, przyczyniając się do rozwoju ekologicznej i zrównoważonej produkcji rolniczej.

Wniosek

Składanie wniosków o przyznanie subwencji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest możliwe od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Aby złożyć wniosek, należy przygotować kompletną dokumentację, która obejmuje między innymi:

  • Wniosek wypełniony zgodnie z wymaganiami.
  • Dokumentację projektową, która opisuje planowane inwestycje.
  • Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków programu.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu z efektywności energetycznej.

Po złożeniu wniosku, ARiMR przeprowadzi ocenę i przyzna subwencję zgodnie z kryteriami programu. Po zakończeniu inwestycji, beneficjent może składać wniosek o wypłatę subwencji.